Strona główna
patron medialny:Sesje kongresu
Prezentacja Raportu o stanie edukacji opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych, w tym syntetyczne przedstawienie wyników badania PISA Dyskusja panelowa: Edukacja w perspektywie +/- 20 lat.
Od Polski 1989 do Polski 2030


Jakość edukacji w siedmiu perspektywach. Sesja prowadzona w siedmiu grupach tematycznych.


Dyskusja panelowa: Jakość edukacji tworzą nauczyciele

Dyskusja panelowa: Zmiany demograficzne – szanse i zagrożenia
.