Strona główna Galerie
patron medialny:Galerie

Dzień 1.

Otwarcie kongresuSesja I - Edukacja w perspektywie +/- 20 lat – od Polski 1989 do Polski 2030


Sesja II. Panel 1 - Prawo każdego ucznia do sukcesu


Sesja II. Panel 2 - Wspomaganie szkół i nauczycieli w rozwoju


Sesja II. Panel 3 - Samorządy na rzecz dzieci i rodziców


Sesja II. Panel 4 - Potrzeby rozwoju kraju i rynku pracy


Sesja II. Panel 5 - Świat nauki na rzecz edukacji


Sesja II. Panel 6 - Nowoczesne technologie


Sesja II. Panel 7 - Zostać liderem w edukacji
Stoiska projektów systemowych
W kuluarachDzień 2. 

Podsumowanie spotkań panelowych na sesji plenarnej


Sesja III - Dyskusja panelowa: Jakość edukacji tworzą nauczyciele


Sesja IV - Dyskusja panelowa: Zmiany demograficzne – szanse i zagrożeniaZakończenie Kongresu 

 

 

.