Strona główna I Kongres Polskiej Edukacji - Paneliści
patron medialny:[Archiwum] I Kongres Polskiej Edukacji - PaneliściAndrzej Porawski

Delegat na I, II i III KZD NSZZ „Solidarność”, członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie (z ostatniego naboru); członek sztabu wyborczego KO „S” w Poznaniu w 1989 r., potem dyrektor Biura Posłów i Senatorów OKP w Poznaniu; 1990-91 – przewodniczący KO Woj. Poznańskiego. Współpracował z Urzędem Rady Ministrów i z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie reform ustrojowych. Przez wiele lat był radnym miasta Poznania oraz radnym Sejmiku Woj. Wielkopolskiego. W latach 1990-94 był członkiem Zarządu Miasta Poznania zaś od 1991 roku pełni funkcję dyrektora Biura Związku Miast Polskich. Był członkiem Rady Statystyki (1998-2002) zaś od 2008 roku jest członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Jest również sekretarzem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej.

 

Magdalena Kula

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziennikarka i publicystka. Pracowała w "Gazecie Wyborczej", "Rzeczpospolitej", "Polsce The Times", zajmujac się tematyką społeczną, polityką oświatową, wyższą edukacją i nauką.

Od 2009 r. doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Jan Wróbel

Historyk, publicysta, nauczyciel. OD 1989 roku pracuje w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym "Bednarska" , od 2005roku jest jego dyrektorem. Był doradcą i autorem przemówień premiera Jerzego Buzka. Pracował i publikował m.in. w "Życiu", "Dzienniku", 'Wprost" i "Newsweeku"; obecnie jest felietonistą we "Wprost" i prowadzącym poranna audycję w TOK FM. Jest autorem książki "Jak przetrwać szkołę i nie zwariować" (2010), podręcznika "Odnaleźć przeszłość" oraz opowiadań kryminalnych.

 

Michał Miąskiewicz

Absolwent Uniwersytetu Harvarda (stypendysta Uniwersytetu w latach 2000-2005, dyplom z politologii) oraz College of Europe w Natolinie (integracja europejska), gdzie następnie pracował jako asystent akademicki. Entuzjasta edukacji: jako analityk w Departamencie Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zajmuje się strategią rozwoju systemu uczenia się przez całe życie, doradza Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwestiach związanych z reformą szkolnictwa wyższego. Jest członkiem-założycielem Projektu College, którego celem jest promocja w Polsce modelu studiów uniwersyteckich znanego z najlepszych uczelni Wielkiej Brytanii i USA: studiów interdyscyplinarnych, kosmopolitycznych, partnerskich, uczących stawiania dobrych pytań, wymagających samodzielnego poszukiwania odpowiedzi, ceniących krytyczne myślenie, nie tolerujących lichej roboty. W wolnych chwilach lubi rozmawiać z ciekawymi ludźmi i śpiewać ukraińskie pieśni ludowe.

 

Andrzej Błażej Tomczak

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Oświatą oraz Finansów Publicznych w Wyższej Szkole Bankowej.

Był nauczycielem, dyrektorem szkoły i starszym wizytatorem w Kuratorium Oświaty.
Od roku 1993 jest Dyrektorem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. W roku 2010 został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał liczne nagrody Prezydenta Miasta oraz tytuł „Ambasadora Dobra” Fundacji Świat na Tak za działalność na rzecz wolontariatu. Od roku 2008 koordynator projektu „Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012TM” w Poznaniu.

 

prof. Marta Kicińska – Habior

Uniwersytet Warszawski, prorektor ds. studenckich (od 2007),  przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Studenckich i Procesu Kształcenia (2002-2007), dyrektor Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (MISMaP) (2002-2007), kierownik Podyplomowych Międzywydziałowych Studiów Nauczania Przyrody (2001-2007), prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki (1996-2002), przewodnicząca Krajowego Komitetu Organizacji Światowego Roku Fizyki 2005 (2004-2005), przewodnicząca Rady Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW (2003-2007), członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego (od 1973).

 

Józef Woźny

Dyrektor Zespołu Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolnego w Chocianowicach koło Kluczborka (woj. opolskie). Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, pasjonat zastosowań edukacyjnych informatyki. Autor i administrator szkolnego systemu e-learningowego dostępnego pod www.chocianowice.edu.pl. Autorskim rozwiązaniem jest videoserwer zawierający materiały dydaktyczne z różnych przedmiotów dostępne poprzez sieć lokalną w każdej klasie i na korytarzu na dużym panelu LCD, na którym na przerwach wyświetlane są filmy edukacyjne. W Zespole 80% sal lekcyjnych wyposażonych jest w komputery z dostępem do Internetu i rzutniki multimedialne, Uczniowie mają możliwość wypożyczenia do domu klocków LEGO MINDSTORM, zamieszczają geotagowane zdjęcia na mapach oraz wykonują w Google Sketchup projekty 3D budynków i kościołów.

 

Michał Boni

Minister, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez wiele lat wykładał w Katedrze Kultury Polskiej. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, dyrektor Programu Reform Polityki Społecznej przy Fundacji Batorego, dyrektor i członek Zespołu Instytutu Spraw Publicznych, szef zespołu doradców Ministra Pracy i Polityki Społecznej, od 2008 r. jest także Szefem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów

Jako ekspert współpracował z fundacjami polskimi i międzynarodowymi. Był doradcą PKPP "Lewiatan", członkiem Komitetu Naukowego Wsparcia Wspólnoty ds. Oceny NPR i Programów Operacyjnych oraz ekspertem współpracującym przy powstawaniu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013.

 

dr Piotr Olaf Żylicz

Instytut Rozwoju Biznesu /Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

W obszarze badań naukowych zajmuje się moralnym funkcjonowaniem człowieka i psychologią organizacji. Interesuje się w szczególności problematyką poczucia winy, uwarunkowań pojednania między społecznościami, typologiami moralności i religijności, koncepcjami przywództwa i etyką zawodową. Od kilkunastu lat jest trenerem, głównie dla kadry menadżerskiej oraz certyfikowanym coachem i konsultantem biznesowym. Piotr Żylicz jest wiceprezesem Instytutu Rozwoju Biznesu i Dyrektorem ds. Badań w International Institute of Coaching.  Zasiada w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

prof. Aleksander Łuczak

Uniwersytet Warszawski, od 1977 r. jest pracownikiem Instytutu Nauk Politycznych, obecnie na stanowisku profesora. W latach 1983 – 1986 był prodziekanem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od 1989 do 2001 r. był posłem na Sejm RP. Wicepremier i minister edukacji narodowej w rządzie Waldemara Pawlaka, minister nauki oraz przewodniczący Komitetu Badań Naukowych w rządach Józefa Oleksego oraz Włodzimierza Cimoszewicza.

 

dr Grzegorz Mazurkiewicz

Socjolog, doktor nauk humanistycznych pracuje w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wcześniej pracował w Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie był odpowiedzialny za program Szkoła Ucząca Się.

Zajęcia, które prowadzi dla studentów UJ poruszają zagadnienia związane z socjologią edukacji, zarządzaniem i przywództwem w oświacie, wyzwaniami związanymi z poszerzeniem Unii Europejskiej i globalizacją. Jego badania dotyczą polityki oświatowej, procesu uczenia i nauczania, inicjatyw oświatowych i jakości edukacji oraz edukacji interkulturowej i tolerancji. Od pięciu lat prowadzi stowarzyszenie i międzynarodowy projekt edukacyjny Ekspedycja w głąb Kultury (www.expedition.org.pl), który  dotyczy autentycznej edukacji przez doświadczenie.

 

Edwin Bendyk

Dziennikarz, publicysta, zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem technologii na życie społeczne. Obecnie związany z tygodnikiem "Polityka", gdzie jest publicystą działu naukowego. Publikuje także w "Krytyce Politycznej" oraz "Przeglądzie Politycznym". Jest również felietonistą magazynu "Mobile Internet". Ponadto pełni funkcję członka Rady Programowej Zielonego Instytutu i jest przewodniczącym  Rady Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Nauczyciel akademicki, wykłada w Collegium Civitas i Centrum Nauk Społecznych PAN. Dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas oraz członek Rady Fundacji Nowoczesna Polska.

 

Emilia Wojdyła

Zastępca Dyrektora w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. W przeszłości nauczyciel, dyrektor szkoły, pracownik nadzoru pedagogicznego, samorządowiec. Edukator, promotor zmiany podstawy programowej w MEN, trener programu Ekspert oraz programu LLP – Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Współautor zmian w obrzasze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym szczególnie uzdolnionych oraz organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, których wdrażanie własnie rozpoczyna sie w szkołach. Autor lub współautor przeznaczonych dla dyrektorów i nauczycieli materiałów dydaktycznych, opracowań i artykułów poświeconych tej problematyce. Entuzjastka edukacji.

 

prof. Henryk Samsonowicz

Minister Edukacji Narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego

Profesor historii, związany z Uniwersytetem Warszawskim. Autor około 800 prac naukowych.

W latach 1970-73 dziekan Wydziału Historycznego UW. W okresie 1975-80 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historycznego.  Od 1 października 1980 do 8 kwietnia 1982 r. był rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2002 r. jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, zasiada w jej prezydium.

Doktor honoris causa licznych uniwersytetów. Odznaczony Orderem Orła Białego, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuską Legią Honorową. Zasiada w Kapitule Orderu Orła Białego.

Od 1980 r. działał w „Solidarności”, w 1989 r. uczestniczył w obradach plenarnych Okrągłego Stołu. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego był Ministrem Edukacji Narodowej (IX 1989–I 1991). Podjął szereg decyzji zmierzających do decentralizacji systemu edukacji, między innymi zlikwidował inspektoraty oświaty, zachęcał do rozwoju placówek niepublicznych, był pomysłodawcą przekazania szkół samorządom. Dał nauczycielom możliwość wprowadzania innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych, tworzenia klas i programów autorskich Nadzorował również najpilniejsze zmiany w programach szkolnych wynikające z potrzeby zerwania z ideologią PRL. Wprowadził do szkół nauczanie religii.

 

Marian Buras

Wójt Gminy Morawica nieprzerwanie od 1990r.; radny do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - w latach 1998 -2002; prezes zarządu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy – w latach 2000 – 2006; wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. Finalista konkursów „Wójt Roku 2004” i "Wójt Roku 2006" zorganizowanych przez Telewizję Polską. Zdobywca tytułów Wójt Roku 2005/2006 i Superwójt Roku 2008/2009 w konkursie Eurogmina Województwa Świętokrzyskiego przyznany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Wprowadził gminę Morawica do grona najlepszych gmin w kraju, co znajduje odzwierciedlenie w licznych rankingach, tytułach i nagrodach tj. Teraz Polska i Gmina Fair Play. Wdrożone przez niego rozwiązania w zarządzaniu gminą wpisane zostały do krajowej bazy dobrych praktyk samorządowych. Stworzył warunki do rozwoju budownictwa mieszkaniowego, a także utworzył na terenie gminy podstrefę "Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice.

 

Marek Zając

Dziennikarz, publicysta, działacz społeczny, wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Jest absolwentem dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziennikarską drogę rozpoczął w 2000 roku w "Tygodniku Powszechnym"; pracował także w dzienniku "Polska. The Times" oraz w "Przekroju". Opublikował ponad dwieście reportaży, wywiadów i artykułów publicystycznych na łamach tytułów polskich i zagranicznych. Zajmuje się tematyką społeczną, polityczną, religijną i historyczną. Od sześciu lat stale współpracuje z TVP - obecnie prowadzi program publicystyczny "Mam inne zdanie", niedzielny magazyn "Między ziemią a niebem" oraz poranne pasmo "Kawa czy herbata". Otrzymał prestiżową nagrodę dziennikarską "Ślad" im. biskupa Jana Chrapka oraz tytuł najlepszego publicysty Małopolski. Jest sekretarzem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP oraz członkiem Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau; zasiada też w prezydium Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

 

Tomasz Borecki

Profesor nauk leśnych, wykładowca, wybitny leśnik. W latach 2002–2008 rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Były przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych (KRUL), Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich (KRUW) oraz wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha w Warszawie. Od 2010 roku doradca społeczny prezydenta ds. wsi. Autor ponad 200 prac naukowych z czego 50 to oryginalne prace twórcze, 70 dokumentacji naukowych oraz wielu podręczników.

 

prof. Krzysztof Konarzewski

Instytut Badań Edukacyjnych. Profesor nauk humanistycznych. Wykładowca Wszechnicy Świętokrzyskiej. Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Były dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zasiada w Radzie Programowej Centrum Nauki Kopernik. Były kierownik i krajowy koordynator wielu projektów edukacyjnych, w tym między innymi monitorowania reformy systemu edukacji. Autor licznych publikacji poświęconych pomiarowi osiągnięć edukacyjnych.

 

prof. Zbigniew Marciniak

Profesor matematyki na Uniwersytecie Warszawskim, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Były wiceminister edukacji w rządzie Donalda Tuska, odpowiedzialny za przygotowanie reformy programowej oraz jakość kształcenia. Były dyrektor Instytutu Matematyki UW. Przewodniczący Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk.

 

Wiesław Kosakowski

Dyrektor III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni od 01.10.1990r. Geograf, nauczyciel i wychowawca od 1981r. W 2008 r. wyróżniony przez MEN tytułem honorowym profesora oświaty. Opiekun największej liczby finalistów i laureatów w historii Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej, współorganizator pierwszych międzynarodowych olimpiad geograficznych. Wyróżniony Odznaką im. Pani Profesor Anny Dylikowej za zasługi dla rozwoju Olimpiady Geogr. i Nautol. (leg. nr 4). W 1993r utworzył Gdyńską Szkołę Matury Międzynarodowej, w której w 1995r odbyła się pierwsza historii polskiej oświaty międzynarodowa matura. W różnego rodzaju rankingach szkół IIILO – Gdyńska Trójka zajmuje od wielu lat czołowe lokaty. Z III LO wywodzi się liczne grono stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, MEN, a także najlepszych uczelni amerykańskich. Uczniami szkoły są mieszkańcy ze wszystkich regionów Polski. Absolwenci III LO w Gdyni studiują na najlepszych polskich i zagranicznych uczelniach (głównie brytyjskich).

 

Sławomir Broniarz

Nauczyciel, dyrektor szkoły, związkowiec. Od 1998 r. prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uczestniczy w pracach Komisji Trójstronnej. Jest przewodniczącym Zespołu problemowego TK ds. usług publicznych. Aktywnie bierze udział w pracach międzynarodowego ruchu związkowego. Inicjator wielu akcji związkowych, oświatowych i społecznych. W środowisku edukacyjnym pełni rolę lidera i komentatora wydarzeń oświatowych.

 

Anna Wojciuk

Instytut Badań Edukacyjnych. Politolog, doktor na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Prowadziła badania naukowe we Francji i w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Harwarda oraz na Columbia University w Nowym Jorku. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, dokumentalistka, współautorka reportażu "Przepustka do życia", poświęconego pracy UNICEFu w Etiopii. Interesuje się zmianą systemową, strategicznymi zagadnieniami polityki publicznej, polityką opartą na faktach (evidence-informed policy) oraz reformami edukacyjnymi w perspektywie porównawczej.

 

Wiesław Włodarski

Matematyk, Dyrektor L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy, autor książki „Jak skutecznie kierować radą pedagogiczną” – Municipium 2007 oraz „Matematyka. Repetytorium   dla maturzysty” – DIFIN 2010 oraz wielu artykułów na temat pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Nauczyciel Roku 2007, jego nauczyciele są inicjatorami Praskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół średnich prawobrzeżnej części Warszawy, ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Brazylii (na temat kultury Brazylii, geografii, przyrody) oraz Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”. Od 2007 roku jest prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich.

 

dr Joanna Jeziorska-Haładyj

Absolwentka polonistyki i dziennikarstwa (UW). Nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Teoretyk literatury w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich na Wydziale Polonistyki UW. W pracy naukowej zajmuje się narratologią, teorią fikcji, autobiografią i reportażem; jej prace poświęcone tej tematyce były publikowane m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich” i „Znaku”. Prowadzi zajęcia z poetyki i teorii literatury. W szkole opiekuje się kołem teatralnym.

 

Joanna Berdzik

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, jeden z założycieli i była prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Była nauczycielką, dyrektorką szkoły oraz dyrektorką Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty prowadzonych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Collegium Civitas. Zajmuje się problematyką nadzoru pedagogicznego – była koordynatorką projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”.

 

Jędrzej Bieniasz

Tegoroczny absolwent XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, klasy matematyczno-fizycznej. Przez wiele lat działał w samorządach klasowych i szkolnych. Od stycznia 2010 do stycznia 2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Szkolnego w liceum. Przez ostatnie dwa lata współpracował z Fundacją CEO w projekcie MKOl - Międzyszkolne Kluby Olimpijskie, w ramach którego przygotowywał młodzież gimnazjalną do Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej (sam był jego laureatem). W 2010 roku brał udział w VIII International Debate Academy w Słowenii, gdzie wśród najlepszych na świecie doskonalił techniki stosowane w debatach.

 

Alicja Pacewicz

Dyrektor ds. Programów i Wydawnictw Centrum Edukacji Obywatelskiej. Współtworzy wizję i strategię CEO. Opracowuje programy edukacyjne, podręczniki dla uczniów, scenariusze zajęć i poradniki dla nauczycieli, programy (m.in. „Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej”, „Szkoła z klasą 2.0”, „Ślady przeszłości”, „Młodzi Głosują”; „Młodzi Przedsiębiorczy”; „Edukacja z Internetem”, „Mapa Kultury”) oraz materiały szkoleniowe. Redaguje publikacje wydawane przez CEO. Konsultant MEN oraz CKE. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i trenerów. Wierzy w demokrację obywateli, mądrą edukację i siłę zdrowego rozsądku.

 

Jacek Staniszewski

Historyk. Absolwentrii Uniwersytetu Gdańskiego. Nauczyciel historii od 1997 roku. Uczył na wszystkich etapach edukacji szkolnej. Od 2004 do 2010 lider zespołu historycznego w Gdańskich Szkołach Autonomicznych. Od 2005 systematycznie wykorzystywał nowe technologie w czasie swoich lekcji. W latach 2007 – 2010 administrator gdańskiego centrum komputerowego egzaminu TOEFL z języka angielskiego. Obecnie członek pracowni historycznej w Instytucie Badań Edukacyjnych.

 

prof. Jan Madey

Uniwersytet Warszawski.

Wieloletni Dyrektor Instytutu Informatyki, Prodziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, a następnie Prorektor. Obecnie Dyrektor Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW oraz profesor zwyczajny w Instytucie Informatyki. Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia EUNIS (European University Information Systems), wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, przewodniczący Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej a także członek Komitetu Informatyki PAN.

Autor i współautor licznych publikacji. Laureat wielu prestiżowych nagród m.in. Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski i Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

 

Jarosław Lipszyc

Prezes Fundacji Nowoczesna Polska, która prowadzi kilka projektów, w ramach których tworzone są otwarte zasoby edukacyjne, dostępne na wolnych licencjach: Wolne Lektury (szkolna biblioteka internetowa), Wolne podręczniki oraz Czytamy słuchając (audiobooki z lekturami).

W latach 2006-2009 członek kolektywu Indeks 73. Jeden z liderów ruchu społecznego Obywatele Kultury.

W 2008 był inicjatorem i współorganizatorem Koalicji Otwartej Edukacji (KOED), zrzeszającej organizacje wspierające ideę rozwijania i wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych. Jest przewodniczącym prezydium KOED. Członek władz Internet Society Polska.

 

Andrzej Grzybowski

Informatyk, nauczyciel, doktorant Politechniki Poznańskiej. W pracy naukowej zajmuje się technicznymi, społecznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Koordynator projektu Kreatywna Szkoł@ w ramach którego Gmina Jarocin jako pierwsza w Polsce wyposażyła 25 szkół podstawowych i gimnazjalnych w ponad 850 komputerów przenośnych. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w kształceniu, projektuje i tworzy portale internetowe oraz aplikacje komputerowe.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3
.