Strona główna I Kongres Polskiej Edukacji - Program
patron medialny:[Archiwum] Program I Kongresu Polskiej Edukacji

5 czerwca (niedziela)

12.00-13.30 Rejestracja i obiad

13:30-14.40 Uroczyste otwarcie

Powitanie uczestników Marek Zając

Wystąpienia honorowych gości Kongresu:

Otwarcie Kongresu

Profesor Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej

 

Określenie celów Kongresu oraz prezentacja Raportu o stanie edukacji opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych: prof. Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (prezentacja)

 

14:40-16.00 Sesja I – plenarna

Edukacja w perspektywie +/- 20 lat – od Polski 1989 do Polski 2030

Debata ministrów edukacji narodowej:

 • prof. Henryk Samsonowicz, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego
 • prof. Mirosław Handke, minister w rządzie Jerzego Buzka
 • Krystyna Łybacka, minister w rządzie Leszka Millera
 • Katarzyna Hall, minister w rządzie Donalda Tuska

  Perspektywa uczenia się przez całe życie, Polska 2030

  Michał Boni, minister, szef zespołu doradców strategicznych premiera

  Prowadzą: Jan Wróbel i Marek Zając

  [o uczestnikach]

   

  16:00-16.45 kawa, herbata

  Przejście do grup tematycznych
  16.45-18.45 Sesja II – Jakość edukacji w siedmiu perspektywach

  Grupy tematyczne:

  1. Prawo każdego ucznia do sukcesu
  Jakość edukacji to uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia w organizacji pracy szkoły. Jak to robić podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych, rozwijając jednocześnie umiejętność pracy w grupie?

   Uczestniczą w debacie:

   • prof. Marta Bogdanowicz, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
   • Wojciech Książek, NSZZ „Solidarność”, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w rządzie Jerzego Buzka
   • Maria Mach, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci
   • dr Jacek Strzemieczny, Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Emilia Wojdyła, Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej
   • dr Marzena Żylińska, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu

   Prowadzi Magda Swat-Pawlicka, Instytut Badań Edukacyjnych

   [o uczestnikach]

    

   2. Wspomaganie szkół i nauczycieli w rozwoju
   Jakość edukacji to wzmacnianie szkoły jako społeczności, podnoszenie kompetencji nauczycieli potrzebnych im w pracy z konkretnymi grupami uczniów. Jak wspomagać szkołę, aby dbała ona o systematyczne podnoszenie jakości?

    Uczestniczą w debacie:

    • Beata Domerecka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie
    • Dorota Granoszewska-Babiańska, Ośrodek Rozwoju Edukacji
    • Michał Jodko, Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
    • Tomasz Kasprzak, Instytut Badań Edukacyjnych
    • Adam Krawiec, Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego
    • Andrzej Sygut, wiceprezydent Kielc

    Prowadzi Agnieszka Borek, Ośrodek Rozwoju Edukacji

    [o uczestnikach]
    [prezentacje]

    3. Samorządy na rzecz dzieci i rodziców
    Samorządy dysponują finansami, mają wpływ na powoływanie dyrektorów, uczestniczą w procedurach awansu nauczycieli, podejmują własne inicjatywy. W jaki sposób mogą wspierać szkoły, uwzględniać potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli w działaniach na rzecz jakości edukacji?

     Uczestniczą w debacie:

     • Artur Gałęski, zachodniopomorski kurator oświaty
     • Marek Olszewski, Związek Gmin Wiejskich
     • Bogusław Pasierbski, Polskie Stowarzyszenie Rodziców, Szczecin
     • Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy
     • Elżbieta Piotrowska-Gromniak, Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”, Warszawa
     • Lech Sprawka, poseł na Sejm RP, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w rządzie Jerzego Buzka

     Prowadzi Małgorzata Osińska, Ośrodek Rozwoju Edukacji

     [o uczestnikach]
     [prezentacje]

      

     4. Potrzeby rozwoju kraju i rynku pracy
     Jakość edukacji to skuteczna i elastyczna obecność absolwentów szkół średnich i wyższych na rynku pracy. Jak zapewnić trwałe i jednocześnie dynamiczne powiązanie edukacji z instytucjami rynku pracy i potrzebami rozwoju kraju?

       

      Uczestniczą w debacie:

      • Grażyna Osicka, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
      • Małgorzata Rusewicz, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
      • Dariusz Gobis, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
      • Michał Miąskiewicz, Departament Analiz Strategicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

      Prowadzi dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Badań Edukacyjnych

      [o uczestnikach]
      [prezentacje]

       

      5. Świat nauki na rzecz edukacji
      Badania edukacyjne, rozwój dydaktyk akademickich i rozwój szkolnych dydaktyk szczegółowych to niezbędne ogniwa w podnoszeniu jakości edukacji. Jak wzmocnić poczucie odpowiedzialności świata akademickiego za jakość edukacji na wszystkich jej etapach?

       Uczestniczą w debacie:

       • prof. Jolanta Choińska-Mika, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Edukacyjnych
       • prof. Jarosław Górniak, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
       • Marcin Karpiński, Instytut Badań Edukacyjnych
       • prof. Marta Kicińska-Habior, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
       • dr Marek Legutko, Ośrodek Diagnostyki Edukacyjnej
       • prof. Aleksander Łuczak, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, wicepremier i minister edukacji narodowej w rządzie Waldemara Pawlaka

       Prowadzi Magdalena Krawczyk-Radwan, Instytut Badań Edukacyjnych

       [o uczestnikach]
       [prezentacje]


       6.Nowoczesne technologie

       Nowoczesne technologie odgrywają rolę w modernizowaniu zarówno procesu uczenia się, jak i organizacji pracy szkoły, sposobów komunikowania się, stylu działania. Jak włączać nowe technologie, by wpływało to w powszechnej skali na podnoszenie jakości edukacji?

        Uczestniczą w debacie:

        • Jędrzej Bieniasz, maturzysta LO im. St. Staszica w Warszawie
        • Magdalena Bogusławska, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
        • Andrzej Grzybowski, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Jarocinie
        • Jarosław Lipszyc, Fundacja Nowoczesna Polska
        • prof. Jan Madey, Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego,
        • Jacek Staniszewski, Instytut Badań Edukacyjnych
        • Józef Woźny, dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Chocianowicach

        Prowadzi Alicja Pacewicz, Centrum Edukacji Obywatelskiej

        [o uczestnikach]
        [prezentacje]


        7. Zostać liderem w edukacji

        Każdy może zostać liderem, wystarczy mieć pomysł i chęć wprowadzenia czegoś dobrego. Jak osiągnąć taką kulturę organizacyjną szkoły, która wzmacnia aktywność, daje przestrzeń i promuje działania ludzi z pomysłem na każdym szczeblu?

         Uczestniczą w debacie:

         • Joanna Berdzik, Ośrodek Rozwoju Edukacji
         • Joanna Jeziorska-Haładyj, nauczycielka Gimnazjum nr 33 i II Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie
         • dr Grzegorz Mazurkiewicz, Insytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
         • Wiesław Włodarski, dyrektor L Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy
          w Warszawie
         • dr Olaf Żylicz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

         Prowadzi dr Anna Wojciuk, Instytut Badań Edukacyjnych

         [o uczestnikach]

          

         18:45-20.00 – kolacja

         20:00-21.00 – Koncert Grzegorza Turnaua

          

         6 czerwca (poniedziałek)

          

         9.00-11.00 Sesja III – plenarna

         Podsumowują debaty w grupach tematycznych (9.00-9.30):

         1. Prawo każdego ucznia do sukcesu – dr Jacek Strzemieczny, CEO
         2. Wspomaganie szkół i nauczycieli w rozwoju – Beata Domerecka, dyrektor SP  w Kruszynie
         3. Samorządy na rzecz dzieci i rodziców – Artur Gałęski, kurator oświaty, Szczecin
         4. Potrzeby rozwoju kraju i rynku pracy – Małgorzata Rusewicz, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
         5. Świat nauki na rzecz edukacji – prof. Jolanta Choińska-Mika, Instytut Historyczny UW, IBE
         6. Nowoczesne technologie – Magdalena Bogusławska, ORPEG
         7. Zostać liderem w edukacji – Joanna Berdzik, ORE

         Dyskusja panelowa: Jakość edukacji tworzą nauczyciele

          

         Uczestniczą w dyskusji:

         • Sławomir Broniarz, Związek Nauczycielstwa Polskiego – perspektywa nauczycielska
         • Andrzej Porawski, Związek Miast Polskich – perspektywa samorządu miasta
         • Marek Olszewski, Związek Gmin Wiejskich – perspektywa gmin wiejskich
         • Wiesław Kosakowski, Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni – perspektywa dyrektora szkoły publicznej
         • Jan Wróbel, dyrektor I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie – perspektywa dyrektor szkoły niepublicznej
         • prof. Zbigniew Marciniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – perspektywa szkolnictwa wyższego i kształcenia nauczycieli

         Prowadzi Edwin Bendyk, Tygodnik Polityka

         [o uczestnikach]

          

         11:00-11.30 – kawa, herbata

         11.30-13.40 Sesja IV – plenarna

         Dyskusja panelowa: Zmiany demograficzne – szanse i zagrożenia

         Uczestniczą w dyskusji:

         • dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, IBE, Instytut Statystyki i Demografii SGH – prognoza demograficzna do roku 2035
         • prof. Krzysztof Konarzewski, Instytut Badań Edukacyjnych – perspektywa organizacji pracy szkoły
         • Andrzej Tomczak, Urząd Miasta Poznania – perspektywa dużego miasta
         • Marian Buras, wójt gminy Morawica, woj. świętokrzyskie – perspektywa wiejskiej gminy
         • prof. Tomasz Borecki, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – perspektywa akademicka

         Prowadzą:

         Magdalena Kula, doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego
         Marek Zając, dziennikarz i publicysta

         [o uczestnikach]

          

         Podsumowanie obrad: Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej

         Zamknięcie obrad: Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych

          

         13.40 – 15.00 – obiad

         .