Strona główna Materiały
patron medialny:materialy

Otwarcie kongresu

Wystąpienia honorowych gości Kongresu:

Profesor Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej

Więcej…
 

Sesja II. Panel 1 - Prawo każdego ucznia do sukcesu

{jcomments on}Jakość edukacji to uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia w organizacji pracy szkoły. Jak to robić podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych, rozwijając jednocześnie umiejętność pracy w grupie?

Więcej…
 

Sesja II. Panel 2 - Wspomaganie szkół i nauczycieli w rozwoju

{jcomments on}Jakość edukacji to wzmacnianie szkoły jako społeczności, podnoszenie kompetencji nauczycieli potrzebnych im w pracy z konkretnymi grupami uczniów. Jak wspomagać szkołę, aby dbała ona o systematyczne podnoszenie jakości?

Więcej…
 

Sesja II. Panel 3 - Samorządy na rzecz dzieci i rodziców

{jcomments on}Samorządy dysponują finansami, mają wpływ na powoływanie dyrektorów, uczestniczą w procedurach awansu nauczycieli, podejmują własne inicjatywy. W jaki sposób mogą wspierać szkoły, uwzględniać potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli w działaniach na rzecz jakości edukacji?

Więcej…
 

Sesja II. Panel 4 - Potrzeby rozwoju kraju i rynku pracy

{jcomments on}Jakość edukacji to skuteczna i elastyczna obecność absolwentów szkół średnich i wyższych na rynku pracy. Jak zapewnić trwałe i jednocześnie dynamiczne powiązanie edukacji z instytucjami rynku pracy i potrzebami rozwoju kraju?

Więcej…
 

Sesja II. Panel 5 - Świat nauki na rzecz edukacji

{jcomments on}Badania edukacyjne, rozwój dydaktyk akademickich i rozwój szkolnych dydaktyk szczegółowych to niezbędne ogniwa w podnoszeniu jakości edukacji. Jak wzmocnić poczucie odpowiedzialności świata akademickiego za jakość edukacji na wszystkich jej etapach?

Więcej…
 

Sesja II. Panel 6 - Nowoczesne technologie

Nowoczesne technologie odgrywają rolę w modernizowaniu zarówno procesu uczenia się, jak i organizacji pracy szkoły, sposobów komunikowania się, stylu działania. Jak włączać nowe technologie, by wpływało to w powszechnej skali na podnoszenie jakości edukacji?

Więcej…
 

Sesja II. Panel 7 - Zostać liderem w edukacji

{jcomments on}Każdy może zostać liderem, wystarczy mieć pomysł i chęć wprowadzenia czegoś dobrego. Jak osiągnąć taką kulturę organizacyjną szkoły, która wzmacnia aktywność, daje przestrzeń i promuje działania ludzi z pomysłem na każdym szczeblu?

Więcej…
 

Sesja IV - Dyskusja panelowa: Zmiany demograficzne – szanse i zagrożenia

 

Więcej…
 


.