Strona główna Materiały Otwarcie kongresu
patron medialny:Otwarcie kongresu

Wystąpienia honorowych gości Kongresu:

Profesor Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej

Określenie celów Kongresu oraz prezentacja Raportu o stanie edukacji opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych: prof. Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych

 

Galeria:Relacja:

Otwierając Kongres, prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, podkreślił kluczową rolę edukacji w UE w kontekście wzmacniania innowacyjności. Jej doniosła rola zaznacza się już na etapie przedszkola i trwa aż po wyższe studia. Zwrócił także uwagę na kwestię przygotowania nauczyciela, który w dobie mediów powinien nadążać za zmianami. Podkreślił też, że reforma z 1999 roku odniosła sukces, co już w 2003 r. pokazały badania OECD.

Minister edukacji narodowej Katarzyna Hall powiedziała, iż kluczowym wyzwaniem dla systemu oświaty jest tworzenie szkoły, w której uczeń jest w centrum uwagi. Dlatego kwestia indywidualnego podejścia do potrzeb dziecka jest jednym z głównych zadań. „Polska szkoła musi być otwarta na nowe technologie, na świat, rodziców i lokalne środowiska, na potrzeby każdego ucznia” stwierdziła.

 


W liście od Prezydenta RP skierowanym do uczestników Kongresu można było także usłyszeć podkreślenie roli edukacji jako jednego z podstawowych warunków rozwoju społeczeństwa.

 

Premier Donald Tusk w swoim liście wyraził radość z odnotowanego wzrostu aspiracji edukacyjnych Polaków. Podkreślił, iż siła i prestiż kraju zależy od poziomu edukacji, dlatego ważne jest współdziałanie na rzecz tego celu wielu środowisk: samorządowych, organizacji rodziców i nauczycieli.

 

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Michał Federowicz przedstawił główne wyniki opracowanego przez IBE Raportu o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Zwrócił w swojej prezentacji uwagę na dane, ukazujące przemiany kulturowe, jakie można obserwować na przestrzeni ostatnich 20 lat. Może o nich świadczyć m.in. fakt, że:

Prezentacje panelu
Michał Federowicz  >>>

  • zwiększyła się znacznie liczba osób z wyższym wykształceniem, z 9,7% w 1995r. do  21% w 2009r;
  • coraz więcej dzieci 3-5 letnich uczęszcza do przedszkoli, co jednak jest zmianą dopiero ostatnich kilku lat;
  • gimnazjum stało się dostępne dla każdego ucznia i zapewnia edukację ogólnokształcącą lepiej niż dawna ośmioklasowa szkoła podstawowa, zwłaszcza w odniesieniu do uczniów ze środowisk zagrożonych wykluczeniem;
  • rośnie rola samorządów terytorialnych w polityce edukacyjnej  na swoim terenie.

 

Prof. Michał Federowicz wskazał także na dalsze wyzwania edukacji, która w obliczu szybkich zmian w otoczeniu wymaga systemowego dążenia do podnoszenia jakości.

Uczestnikom Kongresu zaprezentowano krótkie reportaże, przedstawiające spojrzenie na zmiany zachodzące w Polsce i Szanghaju oczami OECD. Filmy te nakręcono w krajach wyróżniających się postępem edukacyjnym.

.