Strona główna Panel 1
patron medialny:Paneliści. Sesja II, Grupa tematyczna 1

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

Psycholog kliniczny dziecięcy, profesor w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, była wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji.

Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Autorka licznych publikacji na temat dysleksji. W 2011 została uhonorowana Nagrodą im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji oraz Orderem Uśmiechu.

.

 

 

Wojciech Książek

Przewodniczący Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” w regionie Gdańskim.

Wiceminister edukacji w rządzie Jerzego Buzka odpowiedzialny za przygotowanie szczegółowych rozwiązań reformy edukacyjnej, redaktor „Biblioteczki Reformy” (ukazało się 40 zeszytów). Autor artykułów na tematy edukacyjne oraz książek „Rzecz o reformie edukacji” (2001) i „Rzecz o reformowaniu edukacji, czyli... a to Polska właśnie” (2005).

 

 

Maria Mach

Dawna stypendystka, a obecnie dyrektor Biura Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, stowarzyszenia, które od 28 lat prowadzi program pomocy wybitnie zdolnym adresowany do najzdolniejszych uczniów wszystkich typów szkół w Polsce.

Absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

dr Jacek Strzemieczny

Pedagog. Przez 9 lat kierował Ośrodkiem Rozwoju Umiejętności Wychowawczych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współzałożyciel, dyrektor i prezes zarządu fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. W okresie 1989 – 2004 dyrektor Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Od 1997 roku członek międzynarodowego stowarzyszenia innowatorów społecznych Ashoka. Na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos nagrodzony tytułem „Wybitny Innowator Społeczny roku 2002". W 2006 roku na Światowym Kongresie Edukacji Obywatelskiej został pierwszym laureatem Penn Kemble Award za wybitny wkład w edukację dla demokracji.

 

Emilia Wojdyła

Zastępca Dyrektora w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. W przeszłości nauczyciel, dyrektor szkoły, pracownik nadzoru pedagogicznego, samorządowiec. Edukator, promotor zmiany podstawy programowej w MEN, trener programu Ekspert oraz programu LLP – Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Współautor zmian w obrzasze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym szczególnie uzdolnionych oraz organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, których wdrażanie własnie rozpoczyna sie w szkołach. Autor lub współautor przeznaczonych dla dyrektorów i nauczycieli materiałów dydaktycznych, opracowań i artykułów poświeconych tej problematyce. Entuzjastka edukacji.

 

dr Marzena Żylińska

Wykładowca metodyki i literatury w NKJO w Toruniu. Współpracuje z nauczycielami i metodykami z Finlandii (Dafnord), Francji, Austrii, Niemiec i Estonii, organizując liczne projekty internetowe (2006 European Language Label).

Autorka książki „Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych”, licznych artykułów opublikowanych w polskich oraz zagranicznych czasopismach oraz wielu materiałów dydaktycznych, w tym zadań typu Webquest. Prowadzi seminaria dla nauczycieli (ORE, Instytut Goethego). Ostatnio pracuje nad materiałami nowej generacji do nauki języka niemieckiego. Zajmuje się zastosowaniem technologii informacyjnych w nauczaniu (e-learning, blended learning) i wnioskami płynącymi z badań nad mózgiem. W przygotowaniu jest jej nowa książka „Neurodydaktyka”.

 

 

Magdalena Swat-Pawlicka

Nauczycielka języka polskiego w szkole gimnazjalnej i średniej. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako trenerka prowadząca warsztaty dla Rad Pedagogicznych i dyrektorów szkół z zakresu metodyki nauczania, w szczególności oceniania kształtującego oraz diagnozy i ewaluacji szkoły. Pracowała w zespole programu "PISA Polska" jako koder i członek zespołu tworzącego raport PISA 2009. Od marca 2010 roku była pracownikiem Instytutu Badań Edukacyjnych /marzec 2010 - grudzień 2010 - Pracownia Badań Dydaktyk Przedmiotowych, od stycznia 2011 Pracownia Narzędzi Dydaktycznych/. Z zamiłowania historyk literatury zajmujący się wyobraźnią tanatyczną współczesnych twórców.

 


.