Strona główna Panel 4
patron medialny:Paneliści. Sesja II, Grupa tematyczna 4

Grażyna Osicka

Pedagog, nauczyciel konsultant, edukator, ekspert, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz kształcenia dorosłych. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, studiów podyplomowych z zarządzania oświatą, kształtowania umiejętności skutecznego nauczania.

Dyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Wcześniej – dyrektor Centrum Edukacji Medycznej oraz dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Warszawie.

Przewodnicząca Rady Programowej czasopism Nowa Edukacja Zawodowa, Edukator Zawodowy. Wiceprzewodnicząca Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Nadzoruje realizowanie przez KOWEZiU czterech projektów systemowych.

 

 

Małgorzata Rusewicz

Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Prawnik, ekspert z zakresu rynku pracy i prawa ubezpieczeniowego, w tym przepisów prawa wspólnotowego. Członek Komisji ds. Dialogu Społecznego przy KE oraz grup eksperckich funkcjonujących przy Komisji Europejskiej i BUSINESSEUROPE. Do 2007 r. związana z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W kwietniu 2008 r. powołana w skład Naczelnej Rady Zatrudnienia. Autorka licznych publikacji z zakresu stosunków pracy i prawa ubezpieczeniowego.

 

Dariusz Gobis

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Karierę zawodową rozpoczął współpracą z Kilońską Izbą Przemysłową Handlową (IHK zu Kiel) i Kancelarią Premiera Kraju Szlezwik – Holsztyn prowadząc Biuro Szlezwika – Holsztynu w Gdańsku. Wieloletni Członek Zarządu niemieckiej firmy konstrukcyjnej, Wicedyrektor Departamentu Współpracy Gospodarczej i Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Od czterech lat Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, od stycznia 2011 Wiceprzewodniczący Parlamentu Hanzy. Członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Gdańskiej Rady Oświatowej, Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny (RPO) województwa pomorskiego.

 

Michał Miąskiewicz

Absolwent Uniwersytetu Harvarda (stypendysta Uniwersytetu w latach 2000-2005, dyplom z politologii) oraz College of Europe w Natolinie (integracja europejska), gdzie następnie pracował jako asystent akademicki. Entuzjasta edukacji: jako analityk w Departamencie Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zajmuje się strategią rozwoju systemu uczenia się przez całe życie, doradza Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwestiach związanych z reformą szkolnictwa wyższego. Jest członkiem-założycielem Projektu College, którego celem jest promocja w Polsce modelu studiów uniwersyteckich znanego z najlepszych uczelni Wielkiej Brytanii i USA: studiów interdyscyplinarnych, kosmopolitycznych, partnerskich, uczących stawiania dobrych pytań, wymagających samodzielnego poszukiwania odpowiedzi, ceniących krytyczne myślenie, nie tolerujących lichej roboty. W wolnych chwilach lubi rozmawiać z ciekawymi ludźmi i śpiewać ukraińskie pieśni ludowe.

 

dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

Instytut Badań Edukacyjnych, lider Zespołu Rynku Pracy oraz projektu Krajowe Ramy Kwalifikacji, pracownik naukowy Instytutu Statystyki i Demografii SGH. W latach 1997–1999 pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemów Zabezpieczenia Społecznego.
Współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Pracowała też jako konsultant m.in. Banku Światowego i OECD. W latach 2002-2009 związana z administracją państwową jako dyrektor departamentu w MPiPS, podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej (2004-2005) i w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (od stycznia 2008 do lipca 2009). W 2009 została uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego.

 


.