Strona główna panel 7
patron medialny:Paneliści. Sesja II, Grupa tematyczna 7

dr Piotr Olaf Żylicz

Instytut Rozwoju Biznesu /Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

W obszarze badań naukowych zajmuje się moralnym funkcjonowaniem człowieka i psychologią organizacji. Interesuje się w szczególności problematyką poczucia winy, uwarunkowań pojednania między społecznościami, typologiami moralności i religijności, koncepcjami przywództwa i etyką zawodową. Od kilkunastu lat jest trenerem, głównie dla kadry menadżerskiej oraz certyfikowanym coachem i konsultantem biznesowym. Piotr Żylicz jest wiceprezesem Instytutu Rozwoju Biznesu i Dyrektorem ds. Badań w International Institute of Coaching.  Zasiada w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

dr Grzegorz Mazurkiewicz

Socjolog, doktor nauk humanistycznych pracuje w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wcześniej pracował w Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie był odpowiedzialny za program Szkoła Ucząca Się.

Zajęcia, które prowadzi dla studentów UJ poruszają zagadnienia związane z socjologią edukacji, zarządzaniem i przywództwem w oświacie, wyzwaniami związanymi z poszerzeniem Unii Europejskiej i globalizacją. Jego badania dotyczą polityki oświatowej, procesu uczenia i nauczania, inicjatyw oświatowych i jakości edukacji oraz edukacji interkulturowej i tolerancji. Od pięciu lat prowadzi stowarzyszenie i międzynarodowy projekt edukacyjny Ekspedycja w głąb Kultury (www.expedition.org.pl), który  dotyczy autentycznej edukacji przez doświadczenie.

 

Anna Wojciuk

Instytut Badań Edukacyjnych. Politolog, doktor na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Prowadziła badania naukowe we Francji i w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Harwarda oraz na Columbia University w Nowym Jorku. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, dokumentalistka, współautorka reportażu "Przepustka do życia", poświęconego pracy UNICEFu w Etiopii. Interesuje się zmianą systemową, strategicznymi zagadnieniami polityki publicznej, polityką opartą na faktach (evidence-informed policy) oraz reformami edukacyjnymi w perspektywie porównawczej.

 

Wiesław Włodarski

Matematyk, Dyrektor L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy, autor książki „Jak skutecznie kierować radą pedagogiczną” – Municipium 2007 oraz „Matematyka. Repetytorium   dla maturzysty” – DIFIN 2010 oraz wielu artykułów na temat pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Nauczyciel Roku 2007, jego nauczyciele są inicjatorami Praskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół średnich prawobrzeżnej części Warszawy, ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Brazylii (na temat kultury Brazylii, geografii, przyrody) oraz Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”. Od 2007 roku jest prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich.

 

dr Joanna Jeziorska-Haładyj

Absolwentka polonistyki i dziennikarstwa (UW). Nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Teoretyk literatury w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich na Wydziale Polonistyki UW. W pracy naukowej zajmuje się narratologią, teorią fikcji, autobiografią i reportażem; jej prace poświęcone tej tematyce były publikowane m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich” i „Znaku”. Prowadzi zajęcia z poetyki i teorii literatury. W szkole opiekuje się kołem teatralnym.

 

Joanna Berdzik

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, jeden z założycieli i była prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Była nauczycielką, dyrektorką szkoły oraz dyrektorką Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty prowadzonych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Collegium Civitas. Zajmuje się problematyką nadzoru pedagogicznego – była koordynatorką projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”.

 


.