Strona główna Sesja 1
patron medialny:Paneliści. Sesja I – plenarna

prof. Henryk Samsonowicz

Minister Edukacji Narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego

Profesor historii, związany z Uniwersytetem Warszawskim. Autor około 800 prac naukowych.

W latach 1970-73 dziekan Wydziału Historycznego UW. W okresie 1975-80 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historycznego.  Od 1 października 1980 do 8 kwietnia 1982 r. był rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2002 r. jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, zasiada w jej prezydium.

Doktor honoris causa licznych uniwersytetów. Odznaczony Orderem Orła Białego, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuską Legią Honorową. Zasiada w Kapitule Orderu Orła Białego.

Od 1980 r. działał w „Solidarności”, w 1989 r. uczestniczył w obradach plenarnych Okrągłego Stołu. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego był Ministrem Edukacji Narodowej (IX 1989–I 1991). Podjął szereg decyzji zmierzających do decentralizacji systemu edukacji, między innymi zlikwidował inspektoraty oświaty, zachęcał do rozwoju placówek niepublicznych, był pomysłodawcą przekazania szkół samorządom. Dał nauczycielom możliwość wprowadzania innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych, tworzenia klas i programów autorskich Nadzorował również najpilniejsze zmiany w programach szkolnych wynikające z potrzeby zerwania z ideologią PRL. Wprowadził do szkół nauczanie religii.

 

prof. Mirosław Handke

Minister Edukacji Narodowej w rządzie Jerzego Buzka.

Profesor chemii, związany od 1969 roku z Akademią Górniczo-Hutniczą. Autor ponad 150 prac naukowych oraz dwóch podręczników akademickich. Członek wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych.

Twórca i długoletni kierownik Zakładu Chemii Krzemianów AGH, który przekształcony został w Katedrą Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W latach 1993-98 dwukrotnie wybierany na rektora AGH. Jako przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych inicjator i współzałożyciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Od 31 października 1997 r. do 20 lipca 2000 r. sprawował funkcję ministra Edukacji Narodowej w rządzie Jerzego Buzka. Współtwórca reformy systemu oświaty z 1999 r.

Reforma zastąpiła obowiązującą od 1968 r. dwustopniową strukturę szkolnictwa wprowadzając trzyletnie gimnazja, w których naukę uczeń rozpoczynał po ukończeniu 6 klas podstawówki. Wprowadzono równolegle powszechny system egzaminów zewnętrznych po szkole podstawowej i gimnazjum. Gruntownie zmieniono zasady egzaminu maturalnego (tzw. nowa matura) przywracając obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki. Dzięki obiektywizacji i normalizacji nowa matura zastąpiła egzaminy na wyższe uczelnie.

Reforma zakładała również likwidację techników i liceów zawodowych zastępując je systemem szkolnictwa pomaturalnego. Powołano również wyższe szkoły zawodowe. Dla sześciolatków wprowadzono obowiązek odbycia przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole.

 

dr Krystyna Łybacka

Minister Edukacji Narodowej i Sportu w rządzie Leszka Millera.

Doktor nauk matematycznych związana z Instytutem Matematycznym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej.

Posłanka na Sejm nieprzerwanie od 1991 r. Członek Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej od 1993 r., następnie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W tej drugiej partii zasiadała w zarządzie krajowym.

Od 19 października 2001 do 2 maja 2004 r. pełniła funkcję ministra Edukacji Narodowej i Sportu w rządzie Leszka Millera. Zdecydowała o korekcie zmian wprowadzonych reformą przygotowaną przez ministra Mirosława Handkego. Między innymi pozostawiła technika i licea profilowane, zgodziła się na tworzenie gimnazjów przy szkołach podstawowych, o trzy lata przesunęła termin wprowadzenia nowych zasad organizacji egzaminu.

 

Katarzyna Hall

Minister edukacji w rządzie Donalda Tuska.

Ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Gdańskim. W sierpniu 1980 roku podjęła pierwszą pracę w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku. W latach 1984-1989 pracowała w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uczyła przyszłych nauczycieli matematyki oraz prowadziła prace badawcze nad ocenianiem i egzaminowaniem z matematyki.

W 1989 roku zaangażowała się w tworzenie trójmiejskiej oświaty niepublicznej. Była wśród założycieli Gdańskiej Fundacji Oświatowej, która powołała pierwsze prywatne liceum w regionie – Gdańskie Liceum Autonomiczne, a obecnie prowadzi sześć szkół, poradnię psychologiczno-pedagogiczną i jest organizacją realizującą szereg projektów dotyczących m.in. współpracy zagranicznej, o statusie pożytku publicznego

Zrezygnowała z zarządzania Fundacją, obejmując w lutym 2006 roku stanowisko zastępcy prezydenta Gdańska, które zajmowała do listopada 2007 roku, do dnia objęcia urzędu Ministra Edukacji Narodowej.

W latach 1999-2001 była członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej. Jest autorką wielu artykułów o tematyce edukacyjnej.

 

Michał Boni

Minister, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez wiele lat wykładał w Katedrze Kultury Polskiej. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, dyrektor Programu Reform Polityki Społecznej przy Fundacji Batorego, dyrektor i członek Zespołu Instytutu Spraw Publicznych, szef zespołu doradców Ministra Pracy i Polityki Społecznej, od 2008 r. jest także Szefem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów

Jako ekspert współpracował z fundacjami polskimi i międzynarodowymi. Był doradcą PKPP "Lewiatan", członkiem Komitetu Naukowego Wsparcia Wspólnoty ds. Oceny NPR i Programów Operacyjnych oraz ekspertem współpracującym przy powstawaniu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013.

 

Jan Wróbel

Historyk, publicysta, nauczyciel. OD 1989 roku pracuje w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym "Bednarska" , od 2005roku jest jego dyrektorem. Był doradcą i autorem przemówień premiera Jerzego Buzka. Pracował i publikował m.in. w "Życiu", "Dzienniku", 'Wprost" i "Newsweeku"; obecnie jest felietonistą we "Wprost" i prowadzącym poranna audycję w TOK FM. Jest autorem książki "Jak przetrwać szkołę i nie zwariować" (2010), podręcznika "Odnaleźć przeszłość" oraz opowiadań kryminalnych.

 


.