Strona główna Panel 2
patron medialny:Paneliści. Sesja II, Grupa tematyczna 2

Beata Domerecka

Od 13 lat dyrektorka Szkoły Podstawowej w Kruszynie, ekspertka w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”, członkini zespołu projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły – etap III”, współpracowniczka instytucji zajmujących się doskonaleniem nauczycieli, autorka licznych publikacji na temat zmian w oświacie, członkini OSKKO, zainteresowana wspieraniem szkół w pracy nad jakością, szczególnie w zakresie tworzenia współpracującego zespołu nauczycieli.

 

Dorota Granoszewska-Babiańska

Historyk, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, przeszło 20 lat była związana z Gdańskim Liceum Autonomicznym (jako nauczyciel i dyrektor), autorka serii podręczników do historii dla liceów ogólnokształcących („Historia 1. Dzieje państwa i prawa”, „Historia 2. Dzieje społeczeństwa i gospodarki”, „ Historia 3. Dzieje kultury”) oraz wielu publikacji z zakresu edukacji, pracowała z zespołem ekspertów przygotowującym nową podstawę programową, członek Rady Gdańskiej Fundacji Oświatowej i współpracownik Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych, koordynator polsko-ukraińskich i polsko-gruzińskich projektów edukacyjnych („Szkoła otwarta na świat II. Razem przeciwko przemocy”). Obecnie koordynator projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

 

Michał Jodko

Dyrektor Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Jest nauczycielem z 25 letnim stażem pedagogicznym, edukatorem i ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli. Stworzył w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Ełku racjonalny system doradztwa metodycznego dla nauczycieli wszystkich typów szkół oparty na współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Aktualnie z MODN współpracuje 26 doradców metodycznych z 10 jednostek samorządu terytorialnego z województwa Warmińsko-Mazurskiego. Inicjator wielu projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków UE w tym projektu "To lubię ". Projekt został laureatem ogólnopolskiego konkursu "Dobre Praktyki EFS 2009" i uzyskał tytuł "Najlepsza inwestycja w człowieka 2009".

 

Tomasz Kasprzak

Socjolog, ewaluator i trener. Pracownik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych (Zespół Badań Nauczycieli). Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Polski ekspert i korespondent w European Knowledge Centre for Youth Policy. W latach 2002-2010 członek zespołów badawczych i ewaluator projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, administrację publiczną inicjatywy wspólnotowe (min. Narodową Agencję Programu Młodzież w Działaniu, Ministerstwo Edukacji, Narodowe Centrum Kultury, Fundacja im. Stefana Batorego, Amnesty International, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Instytut Spraw Publicznych, Polską Akademię Nauk). Od 2009 roku członek zespołu realizującego program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkół. Koordynator projektu Laboratorium Mikrobadań IBE.

 

Adam Krawiec

Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej, średniej i Studium Nauczycielskim. Od 1992 r. do 2002 r. wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku. W latach 2002 do 2004 wicedyrektor, konsultant ds. jakości i ewaluacji, a następnie dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Pomorski Kurator Oświaty w latach 2006 -2007; od roku 2007 do 2008 Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu. Uczestnik wielu kursów i form doskonalenia, w szczególności w zakresie ewaluacji pracy szkół i placówek, zarządzania w oświacie, brał udział w Programie TERM. Autor programów doskonalenia nauczycieli.

 

 

Andrzej Sygut

Zastępca Prezydenta Miasta Kielce.

Absolwent polonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem, później przez wiele lat w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych (kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania Oświatą oraz Wicedyrektor d/s doradztwa metodycznego). Od 1990 r. był Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty, zaś od stycznia 2002 r. pracował w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Ekspert w Programie TERM oraz autor wielu publikacji z zakresu doskonalenia nauczycieli.

 

 

Agnieszka Borek

Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Socjolożka, ewaluatorka, trenerka. Autorka lub współautorka ponad 50 badań ewaluacyjnych, dotyczących m.in. problematyki edukacyjnej. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz szkolenia dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych na temat ewaluacji. Ekspertka w zespole „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III”, gdzie zajmuje się opracowywaniem metodologii prowadzenia ewaluacji zewnętrznej, przygotowywaniem programów szkoleniowych z zakresu ewaluacji dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych, wizytatorów ds. ewaluacji. Prezeska Zarządu „Ery Ewaluacji”, partnerki Ośrodka Rozwoju Edukacji i Uniwersytetu Jagiellońskiego w projekcie „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III”.

 

 


.