Strona główna Sesja 3
patron medialny:Paneliści. Sesja III – plenarna

Sławomir Broniarz

Nauczyciel, dyrektor szkoły, związkowiec. Od 1998 r. prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uczestniczy w pracach Komisji Trójstronnej. Jest przewodniczącym Zespołu problemowego TK ds. usług publicznych. Aktywnie bierze udział w pracach międzynarodowego ruchu związkowego. Inicjator wielu akcji związkowych, oświatowych i społecznych. W środowisku edukacyjnym pełni rolę lidera i komentatora wydarzeń oświatowych.

 

Andrzej Porawski

Delegat na I, II i III KZD NSZZ „Solidarność”, członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie (z ostatniego naboru); członek sztabu wyborczego KO „S” w Poznaniu w 1989 r., potem dyrektor Biura Posłów i Senatorów OKP w Poznaniu; 1990-91 – przewodniczący KO Woj. Poznańskiego. Współpracował z Urzędem Rady Ministrów i z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie reform ustrojowych. Przez wiele lat był radnym miasta Poznania oraz radnym Sejmiku Woj. Wielkopolskiego. W latach 1990-94 był członkiem Zarządu Miasta Poznania zaś od 1991 roku pełni funkcję dyrektora Biura Związku Miast Polskich. Był członkiem Rady Statystyki (1998-2002) zaś od 2008 roku jest członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Jest również sekretarzem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej.

 

Marek Olszewski

Wójt gminy Lubicz, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich. Filolog polski, nauczyciel.

Od roku 2000 współprzewodniczący Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ekspert ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawach organizacji i finansowania zadań oświatowych. Autor wielu artykułów prasowych na ten temat, a także stanowisk Związku Gmin Wiejskich w sprawach oświaty. Członek Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw statusu zawodowego nauczycieli, powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Wiesław Kosakowski

Dyrektor III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni od 01.10.1990r. Geograf, nauczyciel i wychowawca od 1981r. W 2008 r. wyróżniony przez MEN tytułem honorowym profesora oświaty. Opiekun największej liczby finalistów i laureatów w historii Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej, współorganizator pierwszych międzynarodowych olimpiad geograficznych. Wyróżniony Odznaką im. Pani Profesor Anny Dylikowej za zasługi dla rozwoju Olimpiady Geogr. i Nautol. (leg. nr 4). W 1993r utworzył Gdyńską Szkołę Matury Międzynarodowej, w której w 1995r odbyła się pierwsza historii polskiej oświaty międzynarodowa matura. W różnego rodzaju rankingach szkół IIILO – Gdyńska Trójka zajmuje od wielu lat czołowe lokaty. Z III LO wywodzi się liczne grono stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, MEN, a także najlepszych uczelni amerykańskich. Uczniami szkoły są mieszkańcy ze wszystkich regionów Polski. Absolwenci III LO w Gdyni studiują na najlepszych polskich i zagranicznych uczelniach (głównie brytyjskich).

 

Jan Wróbel

Historyk, publicysta, nauczyciel. OD 1989 roku pracuje w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym "Bednarska" , od 2005roku jest jego dyrektorem. Był doradcą i autorem przemówień premiera Jerzego Buzka. Pracował i publikował m.in. w "Życiu", "Dzienniku", 'Wprost" i "Newsweeku"; obecnie jest felietonistą we "Wprost" i prowadzącym poranna audycję w TOK FM. Jest autorem książki "Jak przetrwać szkołę i nie zwariować" (2010), podręcznika "Odnaleźć przeszłość" oraz opowiadań kryminalnych.

 

prof. Zbigniew Marciniak

Profesor matematyki na Uniwersytecie Warszawskim, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Były wiceminister edukacji w rządzie Donalda Tuska, odpowiedzialny za przygotowanie reformy programowej oraz jakość kształcenia. Były dyrektor Instytutu Matematyki UW. Przewodniczący Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk.

 

Edwin Bendyk

Dziennikarz, publicysta, zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem technologii na życie społeczne. Obecnie związany z tygodnikiem "Polityka", gdzie jest publicystą działu naukowego. Publikuje także w "Krytyce Politycznej" oraz "Przeglądzie Politycznym". Jest również felietonistą magazynu "Mobile Internet". Ponadto pełni funkcję członka Rady Programowej Zielonego Instytutu i jest przewodniczącym  Rady Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Nauczyciel akademicki, wykłada w Collegium Civitas i Centrum Nauk Społecznych PAN. Dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas oraz członek Rady Fundacji Nowoczesna Polska.

 


.