Strona główna Sesja 4
patron medialny:Paneliści. Sesja IV – plenarna

dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

Instytut Badań Edukacyjnych, lider Zespołu Rynku Pracy oraz projektu Krajowe Ramy Kwalifikacji, pracownik naukowy Instytutu Statystyki i Demografii SGH. W latach 1997–1999 pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemów Zabezpieczenia Społecznego.
Współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Pracowała też jako konsultant m.in. Banku Światowego i OECD. W latach 2002-2009 związana z administracją państwową jako dyrektor departamentu w MPiPS, podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej (2004-2005) i w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (od stycznia 2008 do lipca 2009). W 2009 została uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego.

 

prof. Krzysztof Konarzewski

Instytut Badań Edukacyjnych. Profesor nauk humanistycznych. Wykładowca Wszechnicy Świętokrzyskiej. Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Były dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zasiada w Radzie Programowej Centrum Nauki Kopernik. Były kierownik i krajowy koordynator wielu projektów edukacyjnych, w tym między innymi monitorowania reformy systemu edukacji. Autor licznych publikacji poświęconych pomiarowi osiągnięć edukacyjnych.

 

Marian Buras

Wójt Gminy Morawica nieprzerwanie od 1990r.; radny do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - w latach 1998 -2002; prezes zarządu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy – w latach 2000 – 2006; wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. Finalista konkursów „Wójt Roku 2004” i "Wójt Roku 2006" zorganizowanych przez Telewizję Polską. Zdobywca tytułów Wójt Roku 2005/2006 i Superwójt Roku 2008/2009 w konkursie Eurogmina Województwa Świętokrzyskiego przyznany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Wprowadził gminę Morawica do grona najlepszych gmin w kraju, co znajduje odzwierciedlenie w licznych rankingach, tytułach i nagrodach tj. Teraz Polska i Gmina Fair Play. Wdrożone przez niego rozwiązania w zarządzaniu gminą wpisane zostały do krajowej bazy dobrych praktyk samorządowych. Stworzył warunki do rozwoju budownictwa mieszkaniowego, a także utworzył na terenie gminy podstrefę "Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice.

 

Tomasz Borecki

Profesor nauk leśnych, wykładowca, wybitny leśnik. W latach 2002–2008 rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Były przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych (KRUL), Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich (KRUW) oraz wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha w Warszawie. Od 2010 roku doradca społeczny prezydenta ds. wsi. Autor ponad 200 prac naukowych z czego 50 to oryginalne prace twórcze, 70 dokumentacji naukowych oraz wielu podręczników.

 

Magdalena Kula

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziennikarka i publicystka. Pracowała w "Gazecie Wyborczej", "Rzeczpospolitej", "Polsce The Times", zajmujac się tematyką społeczną, polityką oświatową, wyższą edukacją i nauką.

Od 2009 r. doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Marek Zając

Dziennikarz, publicysta, działacz społeczny, wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Jest absolwentem dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziennikarską drogę rozpoczął w 2000 roku w "Tygodniku Powszechnym"; pracował także w dzienniku "Polska. The Times" oraz w "Przekroju". Opublikował ponad dwieście reportaży, wywiadów i artykułów publicystycznych na łamach tytułów polskich i zagranicznych. Zajmuje się tematyką społeczną, polityczną, religijną i historyczną. Od sześciu lat stale współpracuje z TVP - obecnie prowadzi program publicystyczny "Mam inne zdanie", niedzielny magazyn "Między ziemią a niebem" oraz poranne pasmo "Kawa czy herbata". Otrzymał prestiżową nagrodę dziennikarską "Ślad" im. biskupa Jana Chrapka oraz tytuł najlepszego publicysty Małopolski. Jest sekretarzem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP oraz członkiem Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau; zasiada też w prezydium Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

 


.